انتشارات داد و دانش

انتشارات داد و دانش

آشنايي با قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي

نام كتاب: آشنايي با قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي
نويسنده: مصطفي اديب عارف، فاطمه ماستري فراهاني
ناشر: انتشارات داد و دانش
قيمت (تومان): ۴۰۰۰
قطع:  جیبی
سال چاپ:  ۱۳۹۰
وضعیت موجودی:  موجود هست

موضوع کتاب:

این کتاب قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شده و از نیمه اردیبهشت سال ۱۳۹۰به اجرا درآمده که توسط مصطفی ادیب عارف و فاطمه ماستری فراهانی گردآوری شده

برخی عناوین این کتاب عبارتند از:

 • تکالیف عابران پیاده
 • افراد مشمول قانون جدید
 • اعتراض به قبض های جریمه
 • مدارک مورد نیاز هنگام رانندگی
 • نحوه توقیف و انتقال وسایل نقلیه
 • مقررات توقیف و ابطال گواهی نامه
 • مقررات راجع به نقل و انتقال خودرو
 • مقررات راجع به حفظ صحنه تصادفات
 • نحوه عمل مأموران هنگام جریمه کردن
 •  نحو ه تعین نمرات منفی رانندگان و رفع اثر از آن
 • عناوین و انواع تخلفات رانندگی و میزان جریمه ها
 • نحوه ثبت تخلف و تجهیزات الکترونیکی کنترل عبور و مرور