انتشارات داد و دانش

انتشارات داد و دانش

دست نگاشته های اسلامی در رد بر فرقه وهابیت

نام كتاب: دست نگاشته های اسلامی در رد بر فرقه وهابیت
مترجمین : مهدی مروت و احمد منتظری
ناشر: انتشارات داد و دانش
قيمت (تومان): ۱۶۰۰۰
قطع:  وزیری
سال چاپ:  ۱۳۹۳
وضعیت موجودی:  موجود هست

موضوع کتاب:

کتاب حاضر تلاشی است برای بازشناسی نوشـته‌ها، مقالات، مخطوطات و ‏رساله‌های جامعـه اسلامی در رد بر فرقــه وهابیــت. در ایـن کتــاب خواننده به ‏صـورت مختـصر با کتبی کـه در رد وهابیت نوشـته شده است آشنا می‌شود که این خود بـرای مراجعه دقیــق به منــبـع ‏مورد نیاز پژوهشگر کمک شایانی است. ‏

تـلاش مؤلف کتـاب بر ایـن مطـلـب استـوار بـوده است تا نام و مشخصات آخرین ‏دسـت‌نگاشتـه‌های جهان اسلام در رد بر فرقه وهابیت را در یک‌جا جمع و در ‏اختیار طالبین حقیقت قرار دهد. ‏