انتشارات داد و دانش

انتشارات داد و دانش

ضوابط تعیین کیفر سلب آزادی در حقوق ایران و انگلستان

نام كتاب: ضوابط تعیین کیفر سلب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
نويسنده: حسام ابراهیم وند
ناشر: انتشارات داد و دانش
قيمت(تومان): ۱۵۰۰۰
قطع:  وزیری
سال چاپ:  ۱۳۹۲
وضعیت موجودی:  موجود نیست