انتشارات داد و دانش

انتشارات داد و دانش

نظارت حاکمیتی دولت بر آبهای زیر زمینی

نام كتاب: نظارت حاکمیتی دولت بر آبهای زیر زمینی
نويسنده: ارسلان درجی
ناشر: انتشارات داد و دانش
قيمت (تومان): ۱۲۰۰۰
سال چاپ:  ۱۳۹۴
قطع:  رقعی
وضعیت موجودی:  موجود هست

موضوع کتاب:

این کتاب توسط آقای ارسلان درجی در سه بخش تنظیم شده

بخش اول کلیات

بخش دوم دولت و نظارت عام بر آبهای زیر زمینی

بخش سوم نظارت خاص دولت بر آبهای زیر زمینی

در این کتاب سعی شده نظارت دولت بر آبهای زیر زمینی، بر مبانی حقوق عمومی، قانون و عرف تحلیل شود.