انتشارات داد و دانش

انتشارات داد و دانش

همت و اراده در در ادب فارسي و فرهنگ عاميانه

نام كتاب: همت و اراده در در ادب فارسي و فرهنگ عاميانه
نويسنده: صديقه درويش زاده و صادق درويش زاده
ناشر: انتشارات داد و دانش
قيمت (تومان): ۶۰۰۰
قطع:  رقعی
سال چاپ:  ۱۳۹۱
وضعیت موجودی:  موجود هست