انتشارات داد و دانش

انتشارات داد و دانش

۱۲۰۰ سوال چهار گزینه ای حشره شناسی

نام كتاب: ۱۲۰۰ سوال چهار گزینه ای حشره شناسی
نويسنده: علی درویش زاده- ایمان شریفیان – محبوب قمری
ناشر: انتشارات داد و دانش
قيمت (تومان): ۱۵۰۰۰
قطع:  وزیری
سال چاپ:  ۱۳۹۳
وضعیت موجودی:  موجود نیست