انتشارات داد و دانش

انتشارات داد و دانش

تا اطلاع ثانوی خرید آنلاین کتب امکان پذیر نمی باشد.

جهت خرید کتب می توانید از طریق بخش تماس با ما اقدام نمایید.

 

ارسال کتب

ارسال کتب در تهران توسط پیک یا حضوری است.

ارسال به شهرستان از طریق پست ،راه آهن و ترمینال مسافربری امکان پذیر است.

 

هزینه ارسال کتب برعهده خریدار است.